Nederlandse industrie herstelt, papier- en grafische industrie blijft krimpen

digitale drukkerUit de kwartaalmonitor van het CBS bleken positieve cijfers voor de Nederlandse industrie. De meubelindustrie & papier- en grafische industrie blijven echter krimpen. De grafische industrie industrie is onderhevig aan enorme concurrentie uit zowel binnen- als buitenland. De vraag is of er in deze industrie wel genoeg geïnnoveerd wordt en hoeveel deze markt nog kan innoveren. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie en welvaart is innovatie van cruciaal belang.

Vooral bij drukkerijen is er weinig (en onvoldoende) innovatie, en lokale drukkerijen kunnen het niet meer opnemen tegen de online concurrentie uit binnen- en buitenland. Met name door de schaalvergroting die door industriële en internetdrukkerijen is ingezet, zullen ambachtelijke drukkerijen moeten specialiseren, transformeren of groeien om bestaansrecht te kunnen behouden. Een succesvolle drukkerij streeft naar een optimale efficiëntie en een persen die non-stop actief is. Toch wordt dat steeds moeilijker doordat er sprake is van overcapaciteit en, mede door de intrede van web-to-print diensten, hevige concurrentie uit binnen- en buitenland door.

Concurrentie, prijzenoorlog & bedrijfsmodel

off-set-printerDe grafische industrie bevindt zich momenteel in een prijzenoorlog en in veel gevallen zijn drukkerijen zelfs bereid om onder de kostprijs opdrachten aan te nemen, zolang dit er voor zorgt dat de persen non-stop kunnen draaien. Hoewel dit in sommige gevallen een vrij efficiënte manier is om de dalende vraag naar drukwerk op te vangen, is het geen oplossing voor op de lange termijn.

Opmerkelijk is dat veel lokale drukkerijen toch voor deze oplossing kiezen is een gevolg van het feit dat zij te vertrouwd zijn geraakt aan het oude businessmodel, dat voornamelijk geschikt was voor een situatie met weinig concurrentie. De drukkerijen staan niet direct te springen om veranderingen door te voeren en als er geen faciliteiten zijn om hun diensten online aan te bieden, dan wordt hier vaak geen haast mee gemaakt. Online drukkerijen bieden daarentegen een steeds breder productportfolio aan en beschikken vaak over zowel digitale als off-set drukpersen waarmee drukwerk goedkoop en snel geleverd kan worden. De lokale drukkerijen lijken de markt van een afstand te bekijken en passen de neergaande prijzen aan om competitief te blijven.

Toch staat de grafische industrie niet geheel stil. Met name in de verpakkingsmarkt vindt veel groei en innovatie plaats. Door veranderingen in regelgeving en de toenemende eisen van de consument vervult Nederland hier internationaal een significante rol.